لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

شرکت گاز اصفهان و کمیته امداد امام خمینی (ره) تفاهم‌نامه امضا کردند

شرکت گاز اصفهان و کمیته امداد امام خمینی (ره) تفاهم‌نامه امضا کردند

شرکت گاز استان اصفهان و کمیته امداد امام خمینی (ره) با هدف ارتقای فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.