لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در فهرست سازمان‌های توسعه‌ای قرار بگیرد

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در فهرست سازمان‌های توسعه‌ای قرار بگیرد

تهران- ایرنا- وزارت نیرو پیشنهاد کرد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در فهرست سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران قرار بگیرد.