لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

شانگهای، دلار، سفرهای تابستانه و روسیه عوامل مؤثر بر بازار نفت

شانگهای، دلار، سفرهای تابستانه و روسیه عوامل مؤثر بر بازار نفت

کاهش ارزش دلار، کمبود عرضه و افزایش تقاضا برای سوخت در آمریکا، قیمت نفت برنت را به مرز ۱۱۴ دلار در هر بشکه رساند.