لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

شانزدهمین جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی در ناحیه کازرون گشایش یافت

شانزدهمین جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی در ناحیه کازرون گشایش یافت

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس گفت: با افتتاح و بهره‌برداری از یک باب جایگاه سوخت در شهر کازرون، شماره جایگاه‌های سوخت مایع در این استان به ۳۰۵ باب رسید.