لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

سیزدهمین نشست وزارتی اوپک پلاس آغاز شد

سیزدهمین نشست وزارتی اوپک پلاس آغاز شد

سیزدهمین نشست وزارتی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک موسوم به اوپک پلاس از طریق ویدئوکنفرانس آغاز شد.

نظر خود را بگذارید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.