لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

سوزاندن ۱۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز در سکوی ابوذر کذب است

سوزاندن ۱۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز در سکوی ابوذر کذب است

تهران – ایرنا- رئیس منطقه خارک شرکت نفت فلات قاره ادعای بعضی از رسانه‌ها مبنی بر سوزاندن ۱۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز در سکوی ابوذر به‌دلیل جایگزینی خط لوله انتقال گاز این سکو را کذب خواند.