لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

سهم ۲۵ درصدی پتروشیمی‌ها از صادرات غیرنفتی

سهم ۲۵ درصدی پتروشیمی‌ها از صادرات غیرنفتی

تهران- ایرنا- به گفته  مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهم پتروشیمی‌ها در صادرات غیر نفتی سال گذشته به ۲۵ درصد رسیده است.