لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

سهم پررنگ صنعت نفت در کارنامه ٢٠٠ روزه دولت سیزدهم/ آینده روشن است

سهم پررنگ صنعت نفت در کارنامه ٢٠٠ روزه دولت سیزدهم/ آینده روشن است

تهران – ایرنا – سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در صفحه کاربری توئیترش فهرستی از ۴۰ اقدام دولت سیزدهم در ۲۰۰ روز گذشته را ارائه کرد که به نظر می‌رسد صنعت نفت در میان دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی صنعت نفت نقشی برجسته‌تر داشته است.