لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

سرپرست شرکت گاز استان اردبیل منصوب شد

سرپرست شرکت گاز استان اردبیل منصوب شد

معاون وزیر نفت در امور گاز طی حکمی میرسعید سیدمتین را به‌عنوان سرپرست شرکت گاز استان اردبیل منصوب کرد.