لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

سد درودزن در فارس، آبی برای مصارف کشاورزی دارد؟

سد درودزن در فارس، آبی برای مصارف کشاورزی دارد؟

شیراز- ایرنا- این روزها مباحثی درباره حقابه کشاورزی از سد درودزن در استان فارس مطرح شده و اینکه آیا این سد، امسال آبی برای رها کردن دارد یا خیر؛ البته پاسخ مسئولان با استناد به وضعیت منابع این سد، منفی بوده است.