لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

سدهای تهران ۴۰۹ میلیون مترمکعب ذخیره آب دارند/ کاهش ۴۷ درصد حجم آب ورودی به سدها

سدهای تهران ۴۰۹ میلیون مترمکعب ذخیره آب دارند/ کاهش ۴۷ درصد حجم آب ورودی به سدها

تهران- ایرنا- مدیر دفتر بهره برداری ازتاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: اکنون حجم ذخیره سدهای پنجگانه تهران به ۴۰۹ میلیون متر مکعب رسیده که در مقایسه با روز مشابه سال گذشته که ۶۷۶ میلیون متر مکعب بود کاهش ۲۶۷ میلیون مترمکعبی را نشان می‌دهد.