لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

ساخت ۳۰ قطعه دانش‌پایه در کمتر از یکسال با حمایت صندوق بازنشستگی نفت

ساخت ۳۰ قطعه دانش‌پایه در کمتر از یکسال با حمایت صندوق بازنشستگی نفت

رئیس هیئت‌ رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در توییتی نوشت: «شرکت دانش‌بنیان توس پیوند» متعلق به صندوق‌های بازنشستگی نفت توانست کمتر از یکسال ۳۰ قطعه درخواست شده از سوی صنایع انرژی را برای نخستین بار در داخل طراحی، تولید و دریافت استاندارد کند.