لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

ساخت خط لوله گازی نورداستریم-۲ ازسر گرفته شد

ساخت خط لوله گازی نورداستریم-۲ ازسر گرفته شد

ساخت خط لوله گازی نورداستریم-۲ در آب‌های کم‌عمق آلمان ازسر گرفته شد.

نظر خود را بگذارید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.