لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

زنجیره ارزش در پتروشیمی آبادان تکمیل می‌شود

زنجیره ارزش در پتروشیمی آبادان تکمیل می‌شود

سرپرست پتروشیمی آبادان در بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از پتروشیمی آبادان گفت: ایجاد واحدهای جدید فرآیندی همسو با تکمیل زنجیره ارزش از برنامه‌های توسعه‌ای پتروشیمی آبادان است.