لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

زمستان بدون خاموشی با افزایش ظرفیت نیروگاهی در دولت سیزدهم

زمستان بدون خاموشی با افزایش ظرفیت نیروگاهی در دولت سیزدهم

تهران- ایرنا- بروز خاموشی‌های گسترده تا پیش از دولت سیزدهم موجب بروز نارضایتی بین صاحبان صنایع و مردم شده بود که با عزم دولت سیزدهم مبنی بر توسعه ظرفیت نیروگاهی و تامین سوخت نیروگاه‌های موجود زمستان ۱۴۰۰ بدون اعمال خاموشی به‌خوبی سپری و رضایت مردمی را موجب شد.