لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

رکورد تولید نیروگاه‌های حرارتی شکست

رکورد تولید نیروگاه‌های حرارتی شکست

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: امسال برای نخستین بار رکورد تولید برق در نیروگاه های حرارتی شکست.