لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

روند ساخت واحد فرآورش مرکزی آزادگان جنوبی بررسی شد

روند ساخت واحد فرآورش مرکزی آزادگان جنوبی بررسی شد

مدیران عامل شرکت متن و پتروپارس از واحد فرآورش مرکزی میدان آزادگان جنوبی بازدید کردند.