لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

رشد ۹۰ درصدی وصول مطالبات حاصل از صادرات گاز/ افزایش صادرات گاز به عراق در برنامه است

رشد ۹۰ درصدی وصول مطالبات حاصل از صادرات گاز/ افزایش صادرات گاز به عراق در برنامه است

وزیر نفت گفت: طی سه ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه پارسال صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه با ۴۳ درصد رشد حجمی روبرو بوده است، ضمن آنکه طی همین دوره در وصول مطالبات حاصل از این صادرات بیش از ۹۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته‌ایم.