لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

راه‌های ارتباطی کارکنان با سازمان حراست صنعت نفت اعلام شد

راه‌های ارتباطی کارکنان با سازمان حراست صنعت نفت اعلام شد

سازمان حراست صنعت نفت راه‌های ارتباطی کارکنان به‌منظور دریافت پیشنهادها، انتقادها و گزارش‌های مفاسد اقتصادی و اداری را اعلام کرد.