لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت منصوب شد

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت منصوب شد

وزیر نفت با صدور حکمی عظیم کلانتری اصل را به‌عنوان رئیس جدید پژوهشگاه صنعت نفت منصوب کرد.