لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

دیپلماسی انرژی پاسخی دندان‌شکن به تحریم‌هاست

دیپلماسی انرژی پاسخی دندان‌شکن به تحریم‌هاست

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیپلماسی انرژی فرصتی مغتنم برای پاسخ دندان‌شکن به تحریم‌هاست، گفت: یکی از راه‌هایی که مسیر همکاری‌های تازه بین‌المللی را باز می‌کند دیپلماسی انرژی است که باید هرچه بیشتر پیگیری و دنبال شود.