لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

دیدار و رایزنی اوجی با وزیر انرژی قزاقستان

دیدار و رایزنی اوجی با وزیر انرژی قزاقستان

وزیر نفت در حاشیه همایش انرژی باکو با بولات اخکولاکف، وزیر انرژی قزاقستان دیدار و رایزنی کرد.