لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

دومین نفتکش ساخت ایران به سفارش ونزوئلا به این کشور تحویل شد

دومین نفتکش ساخت ایران به سفارش ونزوئلا به این کشور تحویل شد

آیین تحویل دومین نفتکش آفراماکس ساخت شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) با حضور رؤسای جمهوری ایران و ونزوئلا برگزار شد.