لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

دولت باوجود تنگناها توانست فروش نفت را افزایش دهد/ وصول درآمدهای نفتی پس از ۹۰ روز

دولت باوجود تنگناها توانست فروش نفت را افزایش دهد/ وصول درآمدهای نفتی پس از ۹۰ روز

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هم‌اکنون درآمدهای حاصل از فروش نفت پس از ۹۰ روز وصول می‌شود، گفت: موانع موجود برای دریافت منابع حاصل از فروش نفت که به‌دلیل تحریم‌ها وجود داشت تا حد خوبی برطرف شده است.