لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

دلیل آلودگی هوا را نباید به مازوت تقلیل داد

دلیل آلودگی هوا را نباید به مازوت تقلیل داد

مسئله آلودگی هوای تهران را نباید به مازوت تقلیل داد و موتورسیکلت‌ها و خودروها را که بسیاری از آنها از کیفیت چندانی برخوردار نبوده و میزان فرسودگی بسیاری از آنها رو به افزایش است، تبرئه کرد.

نظر خود را بگذارید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.