لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

دستور اوجی برای بررسی ایمنی ساختمان‌های اداری و تأسیسات صنعت نفت

دستور اوجی برای بررسی ایمنی ساختمان‌های اداری و تأسیسات صنعت نفت

وزیر نفت طی ابلاغی خواستار روزآمد کردن گزارش‌های ارزیابی و سطح‌بندی وضع ایمنی ساختمان‌های اداری و تأسیسات صنعت نفت شد.