لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

حمایت از طرح‌های فناورانه و افزایش بازدهی چاه‌های کم‌بازده با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان 

حمایت از طرح‌های فناورانه و افزایش بازدهی چاه‌های کم‌بازده با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان 

تهران- ایرنا- پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و نفت و گاز اروندان تفاهم نامه ای با هدف رفع نیازهای فناورانه و افزایش بازدهی از چاه‌های کم‌بازده امضا کردند.