لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

حدود ۲۵ درصد گاز کشور از محل ذخیره‌سازی تأمین می‌شود

حدود ۲۵ درصد گاز کشور از محل ذخیره‌سازی تأمین می‌شود

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کرد که تا ۵ سال آینده، حدود ۲۵ درصد گاز کشور از محل ذخیره‌سازی تأمین می‌شود.