لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

حجم انتقال گاز روسیه به اروپا کاهش یافت

حجم انتقال گاز روسیه به اروپا کاهش یافت

حجم انتقال گاز روسیه به اروپا در پی افزایش محدودیت‌های مسکو برای ارسال این سوخت پاک به قاره سبز، کاهش یافت.