لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

جانفشانی کادر درمان در روزهای سخت کرونایی

جانفشانی کادر درمان در روزهای سخت کرونایی

بیشتر کارکنان صنعت نفت، بهداشت و درمان منطقه اهواز را با بیمارستان بزرگ نفت این منطقه می‌شناسند که در سال ۱۳۷۹ تأسیس شد و در دوران مختلف، خدمات درمانی گوناگونی را به کارکنان صنعت نفت، خانواده‌های آنها و بومیان منطقه ارائه کرده و همیشه کمک حال بیمارستان شهر اهواز بوده است. مصداق این امر، ارائه خدمات درمانی با پرشدن ظرفیت بیمارستان جندی‌شاپور اهواز به بیماران غیرشرکتی در زمان اوج ویروس کروناست.

نظر خود را بگذارید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *