لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

ثبات بازار نفت؛ هدف مشترک اوپک و غیراوپک

ثبات بازار نفت؛ هدف مشترک اوپک و غیراوپک

دبیرکل اوپک برقراری ثبات در بازارهای جهانی نفت خام را هدف مشترک اوپک و متحدان غیراوپکی این سازمان خواند.