لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تولید نفت از میدان مشترک آزادگان به ۵۷۰ هزار بشکه در روز می‌رسد

تولید نفت از میدان مشترک آزادگان به ۵۷۰ هزار بشکه در روز می‌رسد

تهران- ایرنا- مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفت: در میدان مشترک آزادگان برنامه این است که تا پایان سال، مرحله نخست آن به ۲۲۰‌هزار بشکه برسد و در مرحله دوم نیز برنامه‌ریزی شده تا تولید از آزادگان شمالی و جنوبی به ۵۷۰ هزار بشکه در روز برسد.