لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تولید فرآورده‌های نفتی چین کاهش یافت

تولید فرآورده‌های نفتی چین کاهش یافت

تولید فرآورده‌های نفتی چین در ماه اوت به پایین‌ترین سطح در ۱۵ ماه اخیر رسید.