لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تولید بیش از ۲۵۳ میلیون بشکه میعانات گازی در مجتمع پارس جنوبی

تولید بیش از ۲۵۳ میلیون بشکه میعانات گازی در مجتمع پارس جنوبی

سرپرست شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی از تولید بیش از ۲۵۳ میلیون بشکه میعانات گازی در این مجموعه در سال ۱۴۰۰ خبر داد.