لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

توسعه یافتگی در دیار هگمتانه با اجرای هزار کیلومتر شبکه گاز رسانی

توسعه یافتگی در دیار هگمتانه با اجرای هزار کیلومتر شبکه گاز رسانی

همدان- ایرنا – برخورداری از گاز طبیعی یکی از شاخص‌های مهم رفاه و توسعه‌یافتگی است که در طول هفت سال گذشته، یک هزار و ۷۱۸ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان همدان اجرا شد و اکنون یک هزار و ۲۳ روستای بالای ۲۰ خانوار در دیار الوند زیر پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند.