لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

توسعه صادرات غیرنفتی همسو با سیاست اقتصاد بدون نفت ضروری است

توسعه صادرات غیرنفتی همسو با سیاست اقتصاد بدون نفت ضروری است

رئیس‌جمهوری گفت: توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از ابزارهای توانمند اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا بسیار حائز اهمیت است.