لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

توسعه صادرات ایران و عراق تداوم دارد

توسعه صادرات ایران و عراق تداوم دارد

تهران – ایرنا – دبیر کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق گفت: اشتراک فراوان ایران و عراق در بخش‌های اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، موجب تسریع در فعالیت‌های کمیسیون مشترک و توسعه روابط اقتصای بین دو کشور شده است.