لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

توجه ویژه دولت سیزدهم به توسعه انرژی های تجدید پذیر است

توجه ویژه دولت سیزدهم به توسعه انرژی های تجدید پذیر است

تهران – ایرنا – وزیر نیرو گفت: توجه ویژه دولت سیزدهم به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است و بر همین اساس با حمایت دولت از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر مشکلات موجود از جمله کاهش منابع آبی، سوخت‌های فسیلی و آلودگی محیط زیست مدیریت خواهد شد.