لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

توانمندی ایرانی‌ها در نمایشگاه نفت بیانگر شکست تحریم است

توانمندی ایرانی‌ها در نمایشگاه نفت بیانگر شکست تحریم است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حضور شرکت‌های داخلی در نمایشگاه نفت امسال، بیانگر شکست تحریم‌های حداکثری آمریکاست.