لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

توافق ایران و ترکمنستان برای مدیریت برداشت آب از سد دوستی

توافق ایران و ترکمنستان برای مدیریت برداشت آب از سد دوستی

مشهد – ایرنا – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد گفت: ایران و ترکمنستان برای مدیریت بهتر برداشت آب شرب از سد دوستی به توافق رسیدند.