لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تهران و عشق‌آباد ۹ یادداشت تفاهم و بیانیه مشترک امضا کردند

تهران و عشق‌آباد ۹ یادداشت تفاهم و بیانیه مشترک امضا کردند

۹ سند همکاری و بیانیه مشترک بین ایران و ترکمنستان در حضور رؤسای‌جمهوری دو کشور امضا شد.