لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تهرانی ها روز ۲۲ فروردین ماه سه میلیارد و ۶۰ میلیون لیتر آب مصرف کردند

تهرانی ها روز ۲۲ فروردین ماه سه میلیارد و ۶۰ میلیون لیتر آب مصرف کردند

تهران – ایرنا – میزان مصرف آب تهران در بیست و دومین روز فروردین ماه درحالی به سه میلیارد و ۶۶ میلیون متر مکعب رسید که میزان ذخایر آب سدهای آن نسبت به دوره بلندمدت ۵۳ ساله با کاهش ۲۸ درصدی همراه شده که این موضوع ضرورت توجه جدی تر به مسئله صرفه جویی را دوچندان می سازد.