لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تلاش پژوهشگاه نفت برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب پژوهشی

تلاش پژوهشگاه نفت برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب پژوهشی

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت گفت: امروزه بسیاری از کشورها در تلاش‌ هستند تا زیرساخت‌های مناسب پژوهشی را برای سرمایه انسانی خود فراهم کنند و پژوهشگاه هم در این مسیر، گام‌های بلندی برداشته است.

نظر خود را بگذارید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.