لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تلاش برای ارسال حداکثری گاز به استان مازندران

تلاش برای ارسال حداکثری گاز به استان مازندران

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران از نصب تأسیسات کنترل فشار روی خط سوم سراسری در ایستگاه تقویت فشار رشت خبر داد.

نظر خود را بگذارید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.