لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تغییر نکردن ساعت رسمی کشور تنها ۲درصد مصرف برق را افزایش می‌دهد

تغییر نکردن ساعت رسمی کشور تنها ۲درصد مصرف برق را افزایش می‌دهد

تهران – ایرنا – سخنگوی صنعت برق گفت:در صورت تغییر نکردن ساعت در ابتدای سال، میزان مصرف در ساعت اوج بیش از ۲ درصد افزایش و ۸ دهم درصد افزایش کلی انرژی را به همراه دارد.