لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تعویض و راه‌اندازی سیستم اندازه‌گیری مرجع در ایستگاه گاز «نفت‌شهر»

تعویض و راه‌اندازی سیستم اندازه‌گیری مرجع در ایستگاه گاز «نفت‌شهر»

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از تعویض و راه‌اندازی سیستم اندازه‌گیری مرجع با توان فنی داخلی در ایستگاه گاز نفت‌شهر خبر داد.