لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تصویب یک پیشنهاد نفتی در هیأت دولت

تصویب یک پیشنهاد نفتی در هیأت دولت

تهران- ایرنا- هیأت وزیران پیشنهاد وزارت نفت برای الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی را تصویب کرد.