لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تشکیل قرارگاه برای عبور از پیک بار شبکه برق تابستان امسال

تشکیل قرارگاه برای عبور از پیک بار شبکه برق تابستان امسال

تهران – ایرنا – شرکت مدیریت شبکه برق ایران قرارگاه عملیاتی گذر از پیک بار تابستان ۱۴۰۱ را به فرماندهی «علی اکبر محرابیان» وزیر نیرو تشکیل داد.