لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تشریح دستاوردهای دیپلماسی انرژی در کمیسیون انرژی مجلس

تشریح دستاوردهای دیپلماسی انرژی در کمیسیون انرژی مجلس

وزیر نفت با حضور در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تازه‌ترین دستاوردهای دیپلماسی انرژی کشور پرداخت.