لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تشریح برنامه‌های بسیج ملی حفاری در هفته دفاع مقدس

تشریح برنامه‌های بسیج ملی حفاری در هفته دفاع مقدس

برنامه‌های پایگاه مقاومت بسیج شرکت ملی حفاری ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس تشریح  شد.